timeline
SATO CG4 SERIES
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Print 1D,2D + Speed: 100mm/s + Resolution: 203 dpi + Interface: USB, RS232
Xem chi tiết
SATO CG2 SERIES
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 100 scan/s + Print 1D, 2D + Resolution 203/305 dpi + Application: Healthcare
Xem chi tiết
Sewoo LK-B10
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed:102mm/s + Resolution: 203 dpi + Memory: 8MB SDRAM memory, 3.5MB Flash ROM +
Xem chi tiết
Sewoo LK-B12
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 127mm/s + Resolution: 203 dpi + 8MB SDRAM memory, 3MB (option 4MB) Flash
Xem chi tiết
Sewoo LK-B20II
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 152mm/s + Resolution: 203 dpi + Memory: 8MB SDRAM, 5MB (Option 16MB) Flash
Xem chi tiết
Sewoo LK-B24
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 127mm/s + Resolution: 203 dpi + Weight: 1.9kg + Memory: 16MB SDRAM,1MB Flash
Xem chi tiết
Sewoo LK-B230
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 102mm/sec + Resolution: 300 dpi + Memory: 8MB SDRAM, 5MB Flash + Language : ZPLII
Xem chi tiết
Sewoo LK-B30
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 152mm/sec + Resolution: 203 dpi + Memory: 8MB SDRAM, 5MB Flash + Laguage : EPLII, ZPLII
Xem chi tiết
Sewoo LK-B31
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Direct printing + Speed: 127mm/s + Resolution: 203 dpi + Weight: 2.0 kg + USB
Xem chi tiết
Citizen CL- S521
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 150mm/s + Resolution: 203 dpi + Memory: 512KB + USB, RS-232, Wifi
Xem chi tiết
Citizen CL-S621
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Resolution: 203dpi + Speed: 100mm/s + Memory : 8MB DRAM / 2MB Flash
Xem chi tiết
Citizen CL-S6621
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Resolution: 203 dpi + Print Width: 168mm + Speed: 150 mm/s + RAM 32 MB|Flash 8 MB
Xem chi tiết
SATO CL6NX
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Wide Printing 6.5 + Resolution 609 dpi + Advanced Ribbon Control + Vietnamese + USB/Bluetooth/RS-232/Wifi
Xem chi tiết
SATO CL4NX
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Độ phân giải 203/305/609dpi + Display 3.5' + Khổ in 4.1'
Xem chi tiết
CITIZEN CL-S703
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed 200 mm/s + Resolution 300 dpi + Interface Wireless LAN, WPA
Xem chi tiết
Sewoo LK-B40
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 250mm/s +  Resolution: 203/300dpi + Language: EPLII, ZPLII + RAM 32MB, Flash 16MB
Xem chi tiết
Citizen CL-S700
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Ribbon: Wax, Was-Resin, Resin + RAM 16.0 Mb, Flash 4.0 Mb + USB, RS232C, Ethernet
Xem chi tiết
Zebra ZT410
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Resolution 203/300 dpi + Ribbon Wax, Wax Resin, Resin + 256MB RAM
Xem chi tiết
Zebra ZT420
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Ribbon : Wax, WaxResin, Resin + Resolution 203/300/200 dpi
Xem chi tiết
SATO CL6NX
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Wide Printing 6.5 + Resolution 609 dpi + Advanced Ribbon Control + Vietnamese + USB/Bluetooth/RS-232/Wifi
Xem chi tiết
SATO CG4 SERIES
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Print 1D,2D + Speed: 100mm/s + Resolution: 203 dpi + Interface: USB, RS232
Xem chi tiết
SATO CG2 SERIES
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 100 scan/s + Print 1D, 2D + Resolution 203/305 dpi + Application: Healthcare
Xem chi tiết
SATO CL4NX
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Độ phân giải 203/305/609dpi + Display 3.5' + Khổ in 4.1'
Xem chi tiết
CITIZEN CL-S703
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed 200 mm/s + Resolution 300 dpi + Interface Wireless LAN, WPA
Xem chi tiết
Sewoo LK-B10
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed:102mm/s + Resolution: 203 dpi + Memory: 8MB SDRAM memory, 3.5MB Flash ROM +
Xem chi tiết
Sewoo LK-B12
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 127mm/s + Resolution: 203 dpi + 8MB SDRAM memory, 3MB (option 4MB) Flash
Xem chi tiết
Sewoo LK-B20II
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 152mm/s + Resolution: 203 dpi + Memory: 8MB SDRAM, 5MB (Option 16MB) Flash
Xem chi tiết
Sewoo LK-B24
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 127mm/s + Resolution: 203 dpi + Weight: 1.9kg + Memory: 16MB SDRAM,1MB Flash
Xem chi tiết
Sewoo LK-B230
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 102mm/sec + Resolution: 300 dpi + Memory: 8MB SDRAM, 5MB Flash + Language : ZPLII
Xem chi tiết
Sewoo LK-B30
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 152mm/sec + Resolution: 203 dpi + Memory: 8MB SDRAM, 5MB Flash + Laguage : EPLII, ZPLII
Xem chi tiết
Sewoo LK-B31
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Direct printing + Speed: 127mm/s + Resolution: 203 dpi + Weight: 2.0 kg + USB
Xem chi tiết
SATO CL6NX
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Wide Printing 6.5 + Resolution 609 dpi + Advanced Ribbon Control + Vietnamese + USB/Bluetooth/RS-232/Wifi
Xem chi tiết
SATO CG4 SERIES
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Print 1D,2D + Speed: 100mm/s + Resolution: 203 dpi + Interface: USB, RS232
Xem chi tiết
SATO CG2 SERIES
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 100 scan/s + Print 1D, 2D + Resolution 203/305 dpi + Application: Healthcare
Xem chi tiết
SATO CL4NX
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Độ phân giải 203/305/609dpi + Display 3.5' + Khổ in 4.1'
Xem chi tiết
CITIZEN CL-S703
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed 200 mm/s + Resolution 300 dpi + Interface Wireless LAN, WPA
Xem chi tiết
Sewoo LK-B10
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed:102mm/s + Resolution: 203 dpi + Memory: 8MB SDRAM memory, 3.5MB Flash ROM +
Xem chi tiết
Sewoo LK-B12
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 127mm/s + Resolution: 203 dpi + 8MB SDRAM memory, 3MB (option 4MB) Flash
Xem chi tiết
Sewoo LK-B20II
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 152mm/s + Resolution: 203 dpi + Memory: 8MB SDRAM, 5MB (Option 16MB) Flash
Xem chi tiết
Sewoo LK-B24
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 127mm/s + Resolution: 203 dpi + Weight: 1.9kg + Memory: 16MB SDRAM,1MB Flash
Xem chi tiết
Sewoo LK-B230
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 102mm/sec + Resolution: 300 dpi + Memory: 8MB SDRAM, 5MB Flash + Language : ZPLII
Xem chi tiết
Sewoo LK-B40
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 250mm/s +  Resolution: 203/300dpi + Language: EPLII, ZPLII + RAM 32MB, Flash 16MB
Xem chi tiết
Citizen CL- S521
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed: 150mm/s + Resolution: 203 dpi + Memory: 512KB + USB, RS-232, Wifi
Xem chi tiết
SATO CL4NX
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Độ phân giải 203/305/609dpi + Display 3.5' + Khổ in 4.1'
Xem chi tiết
CITIZEN CL-S703
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed 200 mm/s + Resolution 300 dpi + Interface Wireless LAN, WPA
Xem chi tiết
Zebra ZT410
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Resolution 203/300 dpi + Ribbon Wax, Wax Resin, Resin + 256MB RAM
Xem chi tiết
Sewoo LK-P12
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed 100mm/s + Resolution 203 dpi + Paper width 58 mm + Weight : 580 g
Xem chi tiết
Sewoo LK-P41
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed 80mm/s + Resolution 203 dpi + Weight 572 g + IP42/54
Xem chi tiết
Sewoo LK-P43
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Speed 80mm/s + Resolution 203 dpi + Weight 1 kg + RS232, USB
Xem chi tiết
Zebra P4T
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Resolution 203dpi + Direct thermal printing + Memory : 8 MB Flash/16 MB RAM
Xem chi tiết
Zebra ZQ110
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Direct thermal printing + Resolution 203dpi + Speed 90 mm/s + Weight 0.23 kg
Xem chi tiết
Zebra QLn Series
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Resolution 203 dpi + 128 MB RAM; 256 MB Flash + Interface: Bluetooth 3.0 radio, 10/100 Ethernet
Xem chi tiết
 Ưu đãi & khuyến mãi
 Cảm Nghĩ Khách Hàng
Avatar Nhờ vào giải pháp check-in sự kiện bằng mã vạch mà sự kiện của chúng tôi đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Avatar Lúc trước, chúng tôi gặp rất khá nhiều sai sót khi quản lý hàng hóa theo cách thủ công. Nhưng từ khi sử dụng giải pháp kiểm kho bằng mã vạch, quy trình kiểm soát hàng hóa diễn ra đơn giản hơn, mang lại hiệu quả cao cho công việc. [Xem thêm]
Avatar Nhờ vào mã vạch, quy trình kiểm tra vé được tiến thành nhanh chóng và chuyên nghiệp. Quản lý dữ liệu khách mời qua hệ thống barcode, giúp cho việc update thông tin trở nên chính xác. Sự kiện của BB Castrol đã diễn ra thành công, chúng tôi thật sự có một trải nghiệm tuyệt vời với dịch vụ "Check-in sự kiện bằng mã vạch của Delfi" [Xem thêm]
Avatar Sử dụng bộ máy tính tiền di động gồm máy in di động và máy quét không dây giúp cho việc thu tiền điện/nước/internet diễn ra thuận tiện cho khách hàng và nhân viên của chúng tôi. [Xem thêm]
Avatar Với thiết kế dạng súng, máy kiểm kho PDA PM450 đã giúp chúng tôi quản lý được số lượng hàng hóa thực bán ở các store một cách dể dàng, giảm tối thiểu thiệt hại mất mát tài sản [Xem thêm]
 Khách Hàng Tiêu Biểu
 TIN TỨC
 Sản Phẩm Ưa Chuộng
DELFI SCAN C45
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Quét mã 1D + Tay cầm dạng súng + Tia quét Laser + Giao tiếp USB + IP42 + Tự chỉnh chế độ quét tự động
Xem chi tiết
Delfi Scan C71
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Tia quét Linear Imager + Tốc độ quét 500scans/s + IP41 + Chân đế quét tự động + Giao tiếp USB / PS2 / RS232
Xem chi tiết
Opticon OPR-3201
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Drop 1,5m + IP 42 + USB,RS-23, Keyboard Wedge + Speed: 100scan/s
Xem chi tiết
 Giải Pháp Ưa Chuộng
Mực Wax/Resin
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Decal Thường Bế Trắng
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Decal Thường In Màu
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Decal Thường In
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Nhãn Decal In Trực Tiếp
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Nhãn DeCal PVC
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
DeCal PVC Nhựa Tổng Hợp
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Nhãn DeCal PVC Tổng Hợp
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Giấy Decal A4 Đế Vàng
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Giấy Decal A4 Đế Xanh
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Giấy Decal Bạc
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Waterproof, non-tear stamp
Xem chi tiết
Giấy Decal Bạc In Màu
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Mực Wax C10
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Mực Wax 1&1
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Mực Resin
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
Mực Wax A05
Thương Hiệu:
Đặc Điểm:
Xem chi tiết
 DANH MỤC SẢN PHẨM

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ HOẶC HỖ TRỢ DỰ ÁN:

Trụ Sở Chính Hồ Chí Minh
Trụ Sở Chính Hồ Chí Minh

38 Phan Đình Giót (Số cũ A4 - E23 Trường Sơn), P2, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Tell: 028.399 19084

Hotline: 0948 490 070

Fax: 028. 399 19085

 

Văn Phòng Hà Nội
Văn Phòng Hà Nội

Phòng 404, số 106 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tell: 0948 490 070

 

Văn Phòng Đà Nẵng
Văn Phòng Đà Nẵng

Đường BBT, P.Mỹ Khê, TP. Đà Nẵng

Tell: 0948 490 070

 

Thống kê truy cập

 • Trực tuyến:
  10
 • Hôm nay:
  807
 • Tuần này:
  6963
 • Tuần trước:
  23594
 • Tháng trước:
  26587
 • Tất cả:
  2052981
Thiết kế website www.webso.vn
Yêu cầu báo giá 
Thông tin đăng ký
 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập
 Đóng